تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 845

مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود


مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

 

 مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود

 

1-  ثبت نام در سایت www.azmoon.org قسمت کاردانی پیوسته ، انتخاب آموزشکده فنی و حرفه ای سما جهرم با کدهای مرتبط، مخصوص هر رشته

2-  12 قطعه عکس 4×3 تمام رخ (مخصوص آقایان)

3-  شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ (مخصوص خانم ها)

4-  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه ( 3 سری)

5-  اصل و کپی  کارت ملي (3 سری)

6-  اصل دیپلم یا گواهی موقت دیپلم ،کپی (3 سری)

7-  کارنامه فارغ التحصیلی دیپلم ،کپی (2 سری)

8-  کارت معافی یا پایان خدمت در صورت وجود ،کپی (2 سری)

9-  فرمهاي ثبت نام (تهيه از امور آموزشی) ، فرمها دقيق و کامل تكميل گردد.

10-  مبلغ10/000/000 ريال رشته معماری و 8/000/000 ریال جهت رشته مکانیک خودرو و طراحی دوخت،  بابت علی الحساب شهريه

11- ارائه چک سفید امضاء- در وجه آموزشکده فنی و حرفه ای سما جهرم، جهت تشکیل پرونده الزامی است .

 

     (99/04/14 )