تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 291

ترم تابستان


ترم تابستان

دانشجویان محترمی که نیازمند اخذ دروس در ترم تابستان می باشند لطفا به موارد زیر توجه فرمایند:

 

در ترم تابستان پیش رو، در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجو و موافقت دانشگاه :

- برخی دروس به صورت محدود ارائه می شوند.

- به ویژه برای دانشجویانی که با اخذ دروس در ترم تابستان، فارغ التحصیل می شوند.

- دروس عمومی به طور کامل ارائه می شوند

- برای دانشجویان گروه مهندسی برق، کامپوتر و عمران دروس کارآموزی/ کارورزی و پروژه ارائه می شود.

- برای دانشجویان رشته آموزش ابتدایی ترم تابستان از ترم های اصلی است و برنامه درسی خواهند داشت.

تعداد واحد ترم تابستان:

* برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی: حداکثر 8 واحد به اضافه دروس دانش خانواده و جمعیت(2 واحد) و روخوانی قرآن(1 واحد).

* حداکثر 10 واحد برای دانشجوی فارغ التحصیل در ترم تابستان.

دانشجویانی که به دلایلی نیازمند اخذ دروس خاصی در ترم تابستان می باشند، می توانند جهت مشاوره آموزشی به:

* کارشناس آموزشی گروه در حوزه آموزش دانشگاه

- مدیر برنامه ریزی دروس دانشگاه مراجعه کنند.

!!!  توجه فرمایید:

در صورت صلاحدید و وجود شرایط اضطراری و کسب اجازه از هیأت رئیسه دانشگاه، برخی دروس ارایه می شوند.

در گروه پرستاری و مامایی تنها دروس عمومی ارائه می شوند.

بر اساس سیاست ها و تصمیمات دانشگاه، در ترم تابستان پیش رو با هیچ گونه تقاضای میهمانی ماده 55 (کاردانی و کارشناسی) و ماده 24 ( کارشناسی ارشد) موافقت نمی شود.

انتخاب واحد ترم تابستان :

از یکشنبه 9 تیرماه تا پنج شنبه 13 تیرماه

شروع و پایان کلاس های ترم تابستان:

از شنبه 15 تیرماه تا جمعه 25 مرداد ماه

امتحانات پایان ترم تابستان :

از شنبه26 مرداد ماه تا پنج شنبه 31 مرداد ماه

09/04/98