تاریخ ثبت: شنبه 31 فروردین 1398 | تعداد بازدید: 29

مراسم جشن نیمه شعبان در امامزاده بی بی دو خواهران


مراسم جشن نیمه شعبان در امامزاده بی بی دو خواهران

مراسم جشن نیمه شعبان ظهر روز یک شنبه 98/02/01 در امامزاده بی بی دو خواهران برگزار می گردد.