تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 777

کارکنان آموزش


کارکنان آموزش

نام و نام خانوادگی : محمدجعفر معین جهرمی

سمت: مسئول آموزش

میزان تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی : شیمی

محل اخذ مدرک : دانشگاه جهرم