تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 3974

کارکنان آموزش


کارکنان آموزش

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم رحمانیان

سمت: مسئول آموزش

میزان تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی : کامپیوتر

محل اخذ مدرک : دانشگاه قم