تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 748

کارکنان امور فرهنگی


کارکنان  امور فرهنگی

نام و نام خانوادگی :  خانم اطهری

سمت: مسئول امور فرهنگی و کتابدار

میزان تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی : کتابداری

محل اخذ مدرک : دانشگاه پیام نور جهرم