تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 771

کارکنان مالی و اداری


کارکنان مالی و اداری

نام خانوادگی: خانم عبدالهی

سمت: حسابدار

میزان تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری

محل اخذ مدرک: دانشگاه پیام نور جهرم