تاریخ ثبت: | تعداد بازدید: 2365

کارکنان مالی و اداری


کارکنان مالی و اداری

نام خانوادگی: سرکار خانم عبدالهی

سمت: حسابدار

میزان تحصیلات: کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری

محل اخذ مدرک: دانشگاه پیام نور جهرم