مراسم زیارت عاشورا به مناسبت شهادت امام رضا(ع)مراسم زیارت عاشورا به مناسبت شهادت امام رضا(ع)
بازدید گروه مکانیک خودرو از شرکت نادر طب گستران جنوببازدید گروه مکانیک خودرو از شرکت نادر طب گستران جنوب
..
بازدید علمی دانشجویان معماری از مدرسه خانبازدید علمی دانشجویان معماری از مدرسه خان
متقاضیان محترم جهت ثبت نام بدون آزمون لطفا  به آموزشکده مراجعه فرمایید.متقاضیان محترم جهت ثبت نام بدون آزمون لطفا به آموزشکده مراجعه فرمایید.

آخرین اطلاعیه : تسویه حساب

اطلاعیه ها

اوقات شرعی

اخبار آموزشکده