السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین(ع)السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین(ع)
فراخوان جذب دانشجو در آموزشکده سما(جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت اخبار سایت مراجعه فرمایید)فراخوان جذب دانشجو در آموزشکده سما(جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت اخبار سایت مراجعه فرمایید)
همایش مشاوره و انتخاب رشته کنکورهمایش مشاوره و انتخاب رشته کنکور
بازدید گروه مکانیک خودرو از شرکت نادر طب گستران جنوببازدید گروه مکانیک خودرو از شرکت نادر طب گستران جنوب
بازدید علمی دانشجویان معماری از مدرسه خانبازدید علمی دانشجویان معماری از مدرسه خان

آخرین اطلاعیه : تسویه حساب

اطلاعیه ها

اوقات شرعی

اخبار آموزشکده