..
مراسم بزرگداشت مقام زن  و تجلیل از مدیران و معاونان مجتمع سمامراسم بزرگداشت مقام زن و تجلیل از مدیران و معاونان مجتمع سما
برگزاری بازی شبهای مافیا در محوطه دانشکده فنی سما برگزاری بازی شبهای مافیا در محوطه دانشکده فنی سما
دیدار فرمانده حوزه بسیج دانشجویی شهرستان جهرم با معاونت آموزشکده و حوزه فرهنگی دیدار فرمانده حوزه بسیج دانشجویی شهرستان جهرم با معاونت آموزشکده و حوزه فرهنگی
مراسم گلباران قبور شهدای گمناممراسم گلباران قبور شهدای گمنام

آخرین اطلاعیه : تسویه حساب

اطلاعیه ها

اوقات شرعی

اخبار آموزشکده