..
برگزاری بازی شبهای مافیا در محوطه دانشکده فنی سما برگزاری بازی شبهای مافیا در محوطه دانشکده فنی سما
دیدار فرمانده حوزه بسیج دانشجویی شهرستان جهرم با معاونت آموزشکده و حوزه فرهنگی دیدار فرمانده حوزه بسیج دانشجویی شهرستان جهرم با معاونت آموزشکده و حوزه فرهنگی
مراسم گلباران قبور شهدای گمناممراسم گلباران قبور شهدای گمنام
جلسه شورای فرهنگی مدارس و آموزشکدهجلسه شورای فرهنگی مدارس و آموزشکده

آخرین اطلاعیه : تسویه حساب

اطلاعیه ها

اوقات شرعی

اخبار آموزشکده